INFORME PER A UNA ACADÈMIA, KAFKA

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

PREMI D’HONOR LLETRES CATALANES

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, BARCELONA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA 2013