INFORME PER A UNA ACADÈMIA, KAFKA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA 2013

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

L’INSTANT

TEMPS DE FLORS, GIRONA