INFORME PER A UNA ACADÈMIA, KAFKA

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA 2013

L’INSTANT

TEMPS DE FLORS, GIRONA