DEL RESIDU A LA CREACIÓ

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA 2013

CADAVRE EXQUIS

BAC’07, CCCB BARCELONA

BOMBERS DE BARCELONA

SALA CIUTAT, BARCELONA