CONTRA LA CIUTAT

PREMI D’HONOR LLETRES CATALANES

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, BARCELONA

AVUI INVESTIGUES TU!

INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA