L’instant

INFORME PARA UNA ACADEMIA, KAFKA

TEMPORADA ALTA, TEATRE LLIURE, BARCELONA

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA