INFORME PARA UNA ACADEMIA, KAFKA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

EL PRINCIPITO

SALA BARTS, BARCELONA