INFORME PARA UNA ACADEMIA, KAFKA

L’instant

SANTA NIT

CLUB CAPITOL, BARCELONA

CONTRA LA CIUTAT

FIRATÀRREGA